קמפיינים


קרינה זה פשוט רע

שם - קרינה זה רע!
טקסט הסבר - קרינה זה רע! רוצה לדעת למה? לחץ כאן!
קישור - www.radisbad.co.ilלמה קרינה זה רע?

שם - למה קרינה זה רע?
טקסט הסבר - קרינה בלתי מייננת אינה בלתי מזיקה. בואו להכיר ולדעת מהיא קרינה בלתי מייננת, מדוע כדאי לצמצם חשיפה אליה איך ניתן לעשות זאת.
קישור - www.radisbad.co.il


Comments