רגישות לקרינה


"רגישות לקרינה" או "אי סבילות לקרינה"

רגישות לקרינה היא מצב פיזיולוגי בו אדם מגיב, בצורה של הופעת תסמינים פיזיולוגים-בריאותיים, להימצאותו בסביבה בה קיימת קרינה אלקטרומגנטית בלתי-מייננת, בתדרי רדיו-סלולר-אלחוטי ובתדרים נמוכים של רשת החשמל. אחוז הרגישים לקרינה באוכלוסיה מוערך בעולם (נכון ל-2010) בין 10% ל-20%. רובם אינם מודעים לרגישותם לקרינה. רגישות לקרינה אינה מוכרת על ידי מערכת הבריאות בישראל ובעולם (נכון ל-2013). ארגון הבריאות העולמי מגדיר רגישות לקרינה כהופעה של תסמינים פיזיולוגיים כלליים אמיתיים, אך ללא קשר לחשיפה לקרינה. העולם המדעי חלוק בנוגע לרגישות לקרינה כאשר מחקרים שגויים (בגלל חוסר ידע של החוקרים בקרינה ובהשפעותיה ובגלל השפעות זרות) מצליחים לזרוע בילבול ודיסאינפורמציה רבה בנושא. רגישים לקרינה מוצאים עצמם מיעוט נרדף ומוכה ונאלצים להתמודד עם הכחשת הנזקים של החברה והמערכות הבריאותיות, בצד ההשפעות הפיזיולוגיות של הקרינה עליהם והדרה מהחברה המודרנית.